Pine Richland Girls Soccer Roster

#PLAYERPOSITIONPOSITION2HEIGHTWEIGHTCLASS
5Katharine KellyGKSenior
6Sofia GrecoGKSenior
8Katie RishelDSenior
11Grace NeffDSenior
12Anna Staresinic FSenior
14Ella KarmanosDSenior
18Lydia FrancisDSenior
20Ally LeDonneDSenior
21Megan Donnelly FSenior
23Nell BartonDSenior
26Abigail Turner FSenior
27Lindsey Roskoph FSenior
29Emma RoyalDSenior
30Jayden JonesDSenior
31Caitlin GollaMFSenior
33Tori StewartDSenior
36Bayli Clack FSenior
38Madison Gonzalez FSenior
Kylie Manupelli
click me