Pine Richland Girls Soccer Roster

#PLAYERPOSITIONPOSITION2HEIGHTWEIGHTCLASS
5Katharine KellyGKSenior
6Sofia GrecoGKSenior
7Allie Malobicky FSenior
8Katie RishelDSenior
10Leila KrizmanichDSenior
11Grace NeffDSenior
12Anna Staresinic FSenior
14Ella KarmanosDSenior
18Lydia FrancisDSenior
19Caroline LeonardMFSenior
20Ally LeDonneDSenior
21Megan Donnelly FSenior
22Isabella Greco FSenior
23Nell BartonDSenior
24Caroline CurryMFSenior
25Izzi BoydMFSenior
26Abigail Turner FSenior
27Lindsey Roskoph FSenior
29Emma RoyalDSenior
30Jayden JonesDSenior
31Caitlin GollaMFSenior
33Tori StewartDSenior
36Bayli Clack FSenior
38Madison Gonzalez FSenior
Kylie Manupelli
click me